Common White Girl Tag ๐Ÿ’๐Ÿป

image

Hello everyone ๐Ÿ˜Š I’m back at it again with the Tag Tuesday, and today I am going to do the Common White Girl tag. I don’t know who originally came up with this tag but I found it on this website –ย http://youtubetagsxx.tumblr.com – and I thought it looked like a lot of fun. ๐Ÿ˜Š

THE QUESTIONS.
1. Favorite starbucks drink? – Caramel hot chocolate all the way ๐Ÿ’๐Ÿป
2. How long does it take you to get ready in the morning? – About an hour ๐Ÿ™†๐Ÿป
3. How many selfies do you take on a daily basis? – On average 5-10 selfies a day ๐Ÿ™Š I do love a selfie. ๐Ÿ“ธ
4. How many IG followers and pics do you have? – I have 207 followers and 956 pictures ๐Ÿ˜œ๐Ÿ“ธ
5. Do you ever say โ€œLOLโ€ or โ€œOMGโ€ out loud? – I say LOL out loud all the time ๐Ÿ™Š
6. Do you wear the same clothing item more than once? – Of course I do ๐Ÿ’๐Ÿป
7. Are you racist? – Absolutely not ๐Ÿ™…๐Ÿป
8. How many tweets do you have? – I can’t see how many tweets I have, but I know it’s a lot ๐Ÿ˜ณ tweet tweet tweet.
9. Instagram, twitter or tumblr? – Instagram and Twitter, I love them both! I like tumblr too but not as much.
10. What do you spend most of your time doing? – Working ๐Ÿ™„
11. Who are your favorite youtubers? – LucyAndLydia, Kaushal Beauty and LawOfAttractionChangedMyLife โค๏ธ
12. How often do you do your nails? – Once a week, if I had the time then it would definitely be more than that ๐Ÿ’…๐Ÿผ
13. Are you a shopaholic? – YES. I love shopping. ๐Ÿ‘›
14. How many times have you watched Mean Girls? – Many, many times. “You can’t sit with us” ๐Ÿ’๐Ÿป
15. Do you own a lot of clothes? – Not enough ๐Ÿ‘—
16. Do you take pictures of your food before you eat it? – If it looks impressive then yes ๐Ÿ˜‰๐Ÿ
17. Do you wear make-up everyday? – Yes, makeup is love, makeup is life. ๐Ÿ’‹๐Ÿ’„
18. What are your average grades in school? – I don’t go to school, yaaaay ๐Ÿ’ƒ๐Ÿป
19. How do you usually style your hair? – Down and straight or down and wavy, unless I’m working in which case I will wear it in a side plait ๐Ÿ‘ธ๐Ÿป
20. Do you always look presentable? – Of course ๐Ÿ˜œ

Those questions were so much fun to answer. I tag everybody who reads this to do this tag ๐Ÿ˜‹

I hope you enjoyed reading this post, thankyou for reading. Lots of love, Jennie โค๏ธ xxxxxxxxxxxxxxxxxx

6 thoughts on “Common White Girl Tag ๐Ÿ’๐Ÿป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s